Thursday, April 9, 2015

Tháng Tư thuở ấy !

Tháng Tư Thuở Ấy!

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Vết chém, sau lưng đất nhuộm hồng
Những người có cánh bay đi mất
Để người còn lại xót non sông

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Thành phố đổi tên sử đổi dòng
Biết bao người trôi trên biển cả
Tìm nắng trong đêm giữa biển Đông

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Người người lên núi kẻ lên rừng
Hành trang mang theo bia dựng mộ
Chôn sống đời mình dưới bóng trăng

Anh nhớ tháng Tư thuở ấy không?
Tháng Tư chồng chất phận lưu vong
Nhiều người cúi mặt quên ngày cũ
Có kẻ đau lòng vời vợi trông…

 
Giặc Từ Miền Bắc Vô Nam
No comments:

Post a Comment