Wednesday, April 8, 2015

Không tham gia "việc trùng tu nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà"!

Thông Báo
Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Victoria ÚC CHÂU

No comments:

Post a Comment