Tuesday, January 3, 2012

Nhạc

Việt Nam Tôi Đâu ???
Nhạc và lời Việt Khang trình bày
(Võ Minh Trí)
Chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam ...Anh Là Ai ??
Nhạc và lời Việt Khang trình bày
(Võ Minh Trí)


Một Mai Giã Từ Vũ Khí
Ngân Khánh
Trình bày: Duy Khánh
No comments:

Post a Comment