Friday, December 16, 2011

Nhạc


Ngũ Hổ Tướng
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Tuẫn Tiết Ngày 30-04-1975


Tạ Ơn Người
Nhạc: Anh Việt Thu
Tiếng hát: Duy KhánhTôi Sẽ Về
Nhạc và lời: Duy Khánh
Tiếng hát: Duy Khánh
No comments:

Post a Comment