Friday, May 20, 2016

CÁC THẦY CHƠI BẠO LẦN NỮA MAY RA CỨU NƯỚC ĐƯỢC KHÔNG ?

Biết Đâu Chừng Nhờ Các Thầy Mà CS Sụp ?
 
Source: facebook
Năm 63 Các Thầy Thích Trí Quang , Thích Đôn Hậu .v.v.. tung ra chiêu "Mùa Pháp Nạn" quá hay ! Ở Huế lúc đó các Thầy quyền lực vô song . Trong các chùa thường chỉ có một vài Nhà Sư, chú tiểu, nhưng khi cần chống TT Diệm thì cần con số lên tới vài ba chục là có ngay ... Chỉ cần cho cạo đầu , mặc áo ca sa vào là xong ngay . Nếu chính quyền đưa lính vào kiểm soát thì các Thầy la lên "đàn áp tôn giáo".

Rồi bàn thờ Phật xuống đường, kêu gọi dân biểu tình la lối, kiếm người tự thiêu. Thế là Ngô Đình Diệm bó tay chịu chết và sụp đổ ngay.

Đến thời CP Trần Văn Hương ... thời các ông Thiệu Kỳ, các chiêu cứ tiếp tục lập lại. Chính phủ Thiệu Kỳ tất cả đều tất bất xang bang.

Từ năm 64 trở di, "ông Diệm chết rồi, nhưng Thiệu Kỳ còn đàn áp Phật Giáo"... Thế là các Thầy tiếp tục đem bàn thờ Phật, hàng trăm người mặc áo cà sa vàng ngồi xuống đường phố Sài Gòn cho tới 75... Bắc loa kêu gọi "Còn Thiệu Kỳ là Phật Giáo còn pháp nạn , còn chiến tranh ... Chỉ có hòa hợp hòa giải với CS Mặt trận giải phóng là giải pháp duy nhất ". Thiệu run sợ tứ bề thọ địch không dám cựa quây.

Nhìn gương ông Diệm chết thảm, Nguyễn Cao Kỳ rút lui còn TT Thiệu thì bị chế diễu là "Con chiên tân tòng" nên đành nhịn tới bến.

Đến cuối tháng tư 75, các Thầy vẫn còn kêu gọi xuống đường biểu tình.

Bây giờ xin các Thầy ra tay cứu nước một phen -- Áp dụng ngay các phương thức đấu tranh hữu hiệu dưới hai thời Cộng Hoà .- Đập tan các tượng Hồ Chí Minh trong các chùa chiền . CS chắc chắn phải lo sốt vó.

Biết đâu CS sụp đổ ? Biết đâu CS run sợ các Thầy ?

Vạn sự mang ơn các Thầy. Chỉ có các Thầy mới cứu nước được ngay lúc này mà thôi.
Biết đâu các Thầy cứu dân thoát khổ ? 

No comments:

Post a Comment