Sunday, February 26, 2017

Lm Phan Văn Lợi và Lm Nguyễn Văn Lý chống Tầu cộng và Không Được Chống cộng sản Việt Nam

LM.LỢI & LM.LÝ CHỐNG TẦU & KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG CSVN:
ĐÂY LÀ QUY TRÌNH CHẠY TỘI BÁN NƯỚC CỦA VIỆT CỘNG

Nguyễn Phúc Liên

Ngày 09.02.2017, chúng tôi viết Bài Mở Đầu cho chủ đề Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý đang phát động 15 điểm kêu gọi cầm cờ "Quốc Tổ" để chống Tầu cộng, nhưng không chống đám CSVN bán nước. Việc chọn cờ "Quốc Tổ" được CSVN đi trước làm gương để Dân chúng mà Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý kêu gọi cứ mẫu cờ đó mà chọn. Mầu căn bản của Tổ Tiên VN là mầu VÀNG, nhưng đám phản quốc CSVN đã cố ý chọn mầu MÁU ở giữa lá cờ Lễ Hội ngũ sắc. Chúng chọn mầu MÁU giống mầu MÁU, đẫm máu tanh của cờ Phúc Kiến. Đó là sự lừa đảo ngay ở việc chọn cờ để Dân chúng chấp nhận Cờ Máu của chúng.

Trong Bài Mở Đầu ngày 09.02.2017, chúng tôi đã nêu ra 9 CÂU HỎI để dựa trên những câu hỏi ấy mà chúng tôi lần lượt viết 9 Bài tiếp theo về cái Phong trào đấu tranh này của Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý đang được nhóm bưng bô CSVN tại Hải ngoại phổ biến qua Diễn Đàn Paltalk "Dien Dan Dau La Su That" của Nick Hồn Nhiên (Ellen Nguyen) với các ông Lạc Việt & Phạm Văn Thành. (Xin quý độc giả đọc Bài Mở Đầu này đăng kèm dưới đây).

Ngay khi xem CSVN lựa chọn "Cờ Quốc Tổ", chúng tôi đã thấy đây là một "quy trình" do CSVN bầy vẽ ra.

Nhưng “quy trình” được thấy rõ và cần những người tay sai trung thành hay những kẻ không còn tự do phải thực hiện, đó là hô hào CHỐNG TẦU CỘNG (giả tạo, mập mờ, lai rai…) mà không có việc CHỐNG LẠI ĐÁM CSVN PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC CHO TẦU CỘNG. Thật là phi lý: chống quân xâm lăng mà không chống đám phản quốc đưa xâm lăng vào nhà mình ! Chính vì điểm này mà chúng tôi thấy rằng đây chỉ là một “QUY TRÌNH” được chính CSVN hoạch định ra để chúng chạy tội phản quốc bán nước của chúng. Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý phát động Phong trào hiện nay với đám bưng bô CSVN tại Hải ngoại chỉ là những người tay sai trung thành hay những người “mất tự do” buộc phải thi hành “Quy Trình chạy Tội phản quốc” cho đám cướp Việt Cộng mà thôi. Chúng tôi nhìn thấy “Quy Trình chạy tội phản quốc” ấy mà đám tay sai trung thành hay đám người mất tự do đang phải thi hành vì những lý do sau đây:

LÝ DO THỨ NHẤT:
Không thể có Quy Trình nào thuộc Chính trị, Kinh tế, Xã Hội, Văn hóa, Tôn giáo… ngoài sự kiểm soát của độc đảng toàn trị với Điều 4 Hiến Pháp còn đó.

Thực vậy, ngay cả cái mà người ta gọi là Tiến Trình Dân Chủ Hóa Chế độ được công khai tuyên bố bởi chính đảng CSVN, cũng phải theo Quy Trình thực hiện do đảng thực hiện. Đa nguyên đa đảng mà phải đi đúng theo quy trình của đảng CSVN, nghĩa là đảng đối lập phải đối lập theo quy trình đảng CSVN cho phép chứ không được đối lập hoàn toàn độc lập và tự do. Khi mà chế độ đa nguyên đa đảng do CSVN đẻ ra, thì chế độ ấy phải theo đúng quy trình do đảng CSVN hoạch định. Cũng vậy, khi gọi là “Tự do bỏ phiếu có sự kiểm soát Quốc tế” do đảng CSVN tổ chức, thì việc kiểm soát cũng phải theo quy trình do đảng CSVN hoạch định. Một chế độ độc tài độc đảng toàn trị khổng thể đẻ ra một chế độ đa nguyên đa đảng tự do đối lập mà đảng CSVN không gài vào đó một quy trình những bước kiểm soát.

Chế độ CSVN toàn trị hiện nay với Điều 4 Hiến Pháp hiện diện tất nhiên không thể nào cho phép Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý có hoàn toàn tự do CHỐNG TẦU CỘNG, nghĩa là nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý chỉ là tay sai trung thành hay những người không có tự do phải thi hành đúng “Quy Trình chạy tội phản quốc” cho đảng CSVN. Quy trình chống Tầ.

LÝ DO THỨ HAI:
Khi nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý với đám bưng bô CSVN không dám cầm CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ, mà phải lựa chọn Cờ Lễ Hội làm “Cờ Quốc Tổ” để đấu tranh chống Tầu cộng, đó là đã không được quyền tự do chọn Lập trường độc lập chống Tầu cộng của mình rồi.

Người ta thấy rõ việc mất hẳn độc lập chống Tầu cộng kiểu nào và chống ở Lãnh vực nào trước, Lãnh vực nào sau của Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý, nghĩa là nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý phải chống Tầu cộng theo Quy trình CSVN, chỉ là những tay sai thi hành từng điểm “chống hay nịnh” Tầu. Một Phong trào đấu tranh chống Tầu cộng như vậy không thể mang ý nghĩa chống Tầu cộng của Dân Tộc Việt Nam. Chống Tầu cộng theo Quy trình CSVN thì không thể nào thoát Trung cộng được khi mà đảng CSVN phải lệ thuộc vào Tầu cộng để giữ lại đảng và chế độ.

LÝ DO THỨ BA:
Cho phép chống Tầu cộng theo Quy trình của đảng và không cho phép chống đảng cộng sản VN, đó là xảo trá để chạy tội phản quốc. Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý với đám bưng bô là tay sai thi hành điều xảo trá này của CSVN.

Xâm lăng Tầu cộng vào Lãnh hải và Lãnh thổ Việt Nam đã trở nên trầm trọng: Hải đảo Việt Nam bị Tầu cộng xâm chiếm; những vùng Biển Đông của Việt Nam bị Tầu cộng khai thác; những nhượng địa cho Tầu cộng trên đất liền đã trở thành da báo khắp lãnh thổ. Xâm lăng Kinh tế Tầu cộng đã làm tê liệt toàn diện mọi sinh hoạt Kinh tế VN. Môi trường sống bị tàn phá bởi Tầu cộng, không phải chỉ nguyên Vũng Áng Formosa, mà còn lan tràn khắp lãnh thổ. Những hàng hóa độc hại, nhất là đồ ăn, đang gây bệnh tật cho dân chúng.

Tình trạng xâm lăng Tầu cộng trên đây không phải hoàn toàn do ý chí bành trướng của Tầu cộng, mà chính yếu là do sự hối lộ bán nước của đảng CSVN. Đảng CSVN yếu hèn vì phải nịnh Tầu cộng để giữ quyền lực cho đảng mà phải nhường cho Tầu cộng xâm lăng. Nhưng điểm chính yếu là nhận tiền hối lộ để Tầu cộng xâm lăng Việt Nam mọi lãnh vực. Việc nhận hối lộ này tức là việc bán nước rõ rệt bởi từng cá nhân đảng viên.

Tỉ dụ đầu tiên là việc bán đảo và biển qua Công Hàm 1958 ký bởi Phạm Văn Đồng/Hồ Chí Minh.

Bôxít Tây Nguyên là việc bán Tài nguyên bằng hối lộ. Vụ nhường đất và biển dài hạn cho Formosa là từ việc ăn hối lộ ngập họng của những lãnh đạo cao cấp của đảng CSVN. Xương cá đang mắc ở cổ họng, nhả ra hay nuốt xuống không yên.

Dân chúng Việt Nam mỗi ngày mỗi thấy rõ rằng nguyên nhân chính yếu của việc Tầu cộng xâm lăng Việt Nam là do giới chức của đảng CSVN ăn hối lộ. Đảng CSVN đang rất sợ hãi Dân chúng NỔI DẬY, để tận diệt cái tội ăn hối lộ bán nước này của đảng, nghĩa là CHÔN VÙI HẲN ĐẢNG CSVN.

Chính vì vậy, để cứu tình trạng Dân NỔI DẬY, đảng CSVN phải nghĩ đến một “QUY TRÌNH CHẠY TỘI PHẢN QUỐC BÁN NƯỚC”. Quy trình được hoạch định như sau:
  • Tổ chức Giổ Tổ Hùng Vương để nói xạo với Dân chúng rằng CSVN nghĩ đến Tổ Tiên của mình. Chọn trong những lá Cờ Lễ Hội một lá Cờ gọi là “Cờ Quốc Tổ”. Họ chủ ý chọn cờ ngũ sắc mà nền mầu chính ở giữa là mầu MÁU giống mầu cờ Máu sao vàng, trong khi đó mầu chính của Tổ Tiên qua các Triều đại phải là mầu VÀNG.
  • Mở Phong trào cho những Tổ chức bưng bô Quốc nội và Hải ngoại cũng chọn Cờ Lễ Hội làm “Cờ Quốc Tổ” để tranh đấu chống Tầu cộng. CSVN nhấn mạnh đến việc chống Tầu để đánh lừa dân chúng rằng việc Tầu xâm lăng là do lòng tham bành trướng của Tầu Chệt, quên đi khía cạnh ăn hối lộ bán nước của đảng CSVN. Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô được CSVN lựa chọn để thi hành việc gian xảo này của CSVN
  • Tất nhiên mục đích chống Tầu là làm lạc hướng Dân chúng quên đi cái tội hối lộ bán nước của CSVN. Chính vì vậy mà nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cũng đám bưng bô không hề nhắc đến việc phải diệt quân bán nước đã rước Tầu vào Việt Nam. Nói cách khác nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô bị cấm không được đụng chạm đến việc chống đảng CSVN.
Chúng tôi muốn đưa ra đôi lời KẾT LUẬN ngắn cho Bài này. Khi nào Nhóm Lm.Lợi & Lm.Lý cùng đám bưng bô vẫn tỏ dấu hiệu sợ hãi đám cướp phản bội bán nước cho Tầu cộng, thì Chủ trương chống Tầu mà Nhóm tuyên bố vẫn chỉ là trong “Quy Trình chống Tầu cộng chạy tội phản Quốc của bè lũ CSVN” mà thôi. Minh nhiên tuyên bố chỉ chống Tầu mà không tiêu diệt quân CSVN phản quốc bán nước cho Tầu, thì đó là điều nói láo che đậy cho hành động làm tay sai cho kẻ bán nước thực hiện “Quy Trình che đậy tội phản quốc” cho bè lũ CSVN mà thôi. Người Dân chỉ có thể tin tưởng ở những người dám minh nhiên tuyên bố rằng PHẢI LOẠI TRỪ KẺ BÁN NƯỚC CHO TẦU TRƯỚC KHI CHỐNG TẦU XÂM LĂNG !

Lằn ranh chống Cộng thực sự và chống Cộng giả hiệu nằm ở chỗ có CHÔN VÙI HẲN CƠ CHẾ CSVN hay chỉ CẢI CÁCH CƠ CHẾ này ! Những nhà Lãnh đạo tối cao Chính trị như GORBATCHEV, YELTSIN, PUTIN, MERKEL…đã công khai tuyên bố rằng CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN KHÔNG THỂ CẢI CÁCH MÀ PHẢI PHẾ BỎ NÓ ĐI !

Ts Kinh tế Nguyễn Phúc LiênNo comments:

Post a Comment