Sunday, April 26, 2009

Đại Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Một Bảo Vật Lịch Sử - Đinh Lâm Thanh

Đinh Lâm Thanh

Một cơ hội đặc biệt vì đây là lần đầu tiên, hai bảo vật của Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện cùng lúc trong ngày Liên Hiệp Quốc kiểm điểm tình trạng nhân quyền của cộng sản Việt Nam tại Genève. Đó là lá Quốc Kỳ lớn treo trên chiến hạm của Hải Quân Việt Nam trước năm 1975 và Đại Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa, bảo vật của Tòa Đại Sứ VNCH tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn (Mỹ) đã xử dụng đến ngày cuối cùng 30.4.1975. Bảo vật Đại Quốc Kỳ chiều ngang 15 Ft (5 mét), chiều dài 25 Ft (8 mét), cân nặng khoảng gần 7 Kg và được dệt bằng một loại lụa đặc biệt. Đại Quốc Kỳ nầy được một nhân viên tòa Đại Sứ cất giữ từ 33 năm qua kể từ ngày cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam. Mãi đến ngày 07.3.2008, Đại Kỳ đã được trao lại cho Bảo Tàng Viện Fresno Discovery Museum ở California, USA.

Đại Kỳ VNCH lịch sử đại diện cho Chính Phủ và Nhân Dân Việt Nam tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước ngày 30.4.1975, đã được xử dụng trong đại lễ, tiếp đón nhiều vị quốc khách, nhiều chính khách tên tuổi trên thế giới. Đại Kỳ đã một thời biểu trưng cho sức mạnh hào hùng, ý chí bất khuất và tinh thần yêu chuộng Tự Do Dân Chủ của nhân dân miền Nam trước 1975.

Đây là một báu vật của dân tộc Việt Nam, của cộng đồng người Việt xuất hiện lần đầu tại Âu-Châu, chúng tôi kêu gọi các đoàn thể, tổ chức cũng như cộng đồng dành ngày 08.5.2009, đến biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc để:
  1. Cùng đứng chung dưới Đại Kỳ lịch sử để chứng minh cho thế giới biết rằng nước Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn tồn tại trên hành tinh nầy và người Việt hải ngoại ngày đêm đang tranh đấu để mai kia sẽ cùng Đại Kỳ trở về kiến thiết quê hương.

  2. Cùng đứng chung dưới Đại Kỳ lịch sử để đặt vấn đề Nhân Quyền với đảng cộng sản cũng như đỏi hỏi LHQ phải có biện pháp với nhà nước Việt Nam hiện nay là một tập đoàn đang chà đạp lên quyền sống, quyền làm người của 80 triệu dân trong nước.
Đáp lời mời của Hội Văn Hóa Người Việt Tự Do, một phái đoàn thanh niên từ Hoa Kỳ sẽ rước Đại Kỳ qua Genève cùng tham dự ngày kiểm điểm nhân quyền trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ các bạn trẻ, bảo tàng viện Fresno Discovery Museum California đã chấp thuận yêu cầu của chúng tôi.

Cầu xin hồn thiêng sông núi và vong linh những anh hùng đã xả thân dưới màu cờ, hãy phù hộ cho cuộc tranh đấu của chúng ta chóng đến ngày thành công.

Đinh Lâm Thanh
***
 • THE GRAND NATIONAL FLAG OF THE REPUBLIC OF VIETNAM
This grand National Flag of the former Republic of Vietnam (South) flew, up till 30.4.1975 in front of the Embassy of the Republic of Vietnam in Washington, D.C; USA, representing the people and the Republic of Vietnam in the USA until the communist north Vietnamese armed forces aggressed and took over South Vietnam on April 30th 1975, in flagrant violation of the Paris International Peace Accords of January 1973.

This unique Flag, made of special rare silk from South Vietnam is 25ft long by 15Ft large, weighs 13lbs and has a surface area of more than 375 sq Ft (roughly 42M2).

It is now preserved as a national Treasure at Fresno Discovery Museum, Cal; USA and continues to symbolize the sacred spirit of Freedom and Democracy for the free Vietnamese inside and outside of Vietnam.

It has been brought from California; USA to Geneva; Switzerland to signify the support to the cause of freedom and Human Rights in Vietnam on the occasion of the Universal Periodic Review of the Communist Vietnamese government’s catastrophic performance in human rights by the UN HR Commission on May 8th 2009.

On this occasion, the representatives of the Free Vietnamese Community from the entire world is holding a Grand Meeting at the Place des Nations; in front of the UN Headquarters to denounce the flagrant and characterized violation of the liberties and human rights of the people of Vietnam by the communist Hanoi Administration.

The presence among them of this National Grand Flag is a sacred token of support for the cause of freedom and Justice and a message of hope and love to the people inside Vietnam, still under communist brutal rule.

Its presence today should stimulate the spirit of Unity among the free Vietnamese all over the world so as to create a strong force for freedom; the rule of law and justice, capable of working together with like minded forces inside Vietnam to build an open; free, clean and good government in the service of the now much impoverished population so that Vietnam may soon evolve into a state of law, prosperous and strong and well respected in the world.

The national Grand Flag carries with it the ardent desire and hope that it will soon be able to return to Vietnam alongside the free Vietnamese to accompany them in their action for Freedom, the Rule of Law; economic prosperity and justice for all and fraternity among all Vietnamese except for criminals and traitors who will be dealt with legally ,severely but justly by a National Commission for Justice and Reconciliation.

Its transfer to Geneva is made possible thanks to the generous initiative and donation the author of which has requested not to be named at this stage. This donation has enabled the Fresno Discovery Museum to cooperate with the HOI VAN HOA NGUOI VIET TU DO (The Free Vietnamese Society For Culture; chaired by M. DINH Lam Thanh; Paris, France) to bring it to Geneva, among you all on this Historic Day.
  Geneva, May 8th 2009.
  FRESNO DISCOVERY MUSEUM, California; USA
  The Manager: Jimmy VU.

No comments:

Post a Comment